icon
ועדת אוויר והתחממות גלובאלית 

וועדת אוויר והתחממות גלובאלית הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינוניים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי פליטות לאוויר והפחתת גזי חממה, כגון: קביעת ערכי איכות אוויר, ניטור ודיגום ארובות ופליטות בלתי מוקדיות לאוויר, טכנולוגיות להפחתת פליטות, קידום תוכניות ממשלתיות לתמיכה בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והצטרפות למנגנון הוולנטרי לדיווח על פליטות גזי חממה.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הוועדה: אליקו אנג'ל, טכנולוג איכות סביבה בקבוצת בזן

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

ניר קנטור

שם: ניר קנטור

תפקיד:

מנהל איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

טלפון: 03-5198858
050-7478805