icon
ועדת אוויר

וועדת אוויר הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינוניים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי פליטות לאוויר, כגון: קביעת ערכי איכות אוויר, ניטור ודיגום ארובות ופליטות בלתי מוקדיות לאוויר, וטכנולוגיות להפחתת פליטות.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הוועדה: אליקו אנג'ל, טכנולוג איכות סביבה בקבוצת בזן

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עתר חייק

שם: עתר חייק

תפקיד:

ראש תחום ניהול סיכונים

טלפון: ‎03-5198724
‎052-5561199