icon
ועדת חומרים מסוכנים 

וועדת חומרים מסוכנים הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינונים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושא חומרים מסוכנים, כגון: היתרי רעלים, שינוע חומ"ס, מרחקי הפרדה, פסולת מסוכנת, מיגון חומ"ס מפני רעידות אדמה ומתקפות סייבר.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הועדה: גב' מיטל לאון, מנהלת איכות הסביבה, כיל ים המלח.

 

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עתר חייק

שם: עתר חייק

תפקיד:

ראש תחום ניהול סיכונים

טלפון: ‎03-5198724
‎052-5561199