icon
קהילת עמיתים לאיכות ומצויינות

קהילת עמיתים לאיכות

קליקת עמיתים אקטיבית, מקצועית ומובילה למנהלי איכות ומצוינות בדרום. המהווה מרכז ללמידת עמיתים ו-networking, בתחומי האיכות והמצוינות, להעברת ידע ולביצוע דיונים בסוגיות מקצועיות מעולמם של מנהלי האיכות במפעלי התעשייה. זאת במטרה לספק כלים עדכניים להטמעת תהליכי איכות וחדשנות במפעלי התעשייה.  

המפגשים הינם פרי שיתוף פעולה של מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, הקריה למחקר גרעיני  נגב (קמ"ג) והאיגוד הישראלי לאיכות.

מה מקבלים ?

  • מידע עדכני מקצועי באופן שוטף - חשיפה למתודולוגיות ופתרונות חדשניים להטמעת תהליכי איכות וחדשנות במפעלי התעשייה.

  • קיום שיח עמיתים - סדרת מפגשי עמיתים לצורך למידה והעשרה מקצועית.

  • פלטפורמה ל-Networking עם מנהלים מקבילים ממגוון חברות הפועלות במרחב.

  •  ימי עיון, הכשרות וקורסים התואמים את צרכי מנהלי האיכות.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

דנה אופיר

שם: דנה אופיר

תפקיד:

מנהלת מרחב דרום

טלפון: 08-6466705
054-9718511