icon
פורום יצרני חומרי מחצבה

פורום יצרני חומרי מחצבה פועל במסגרת האיגוד מזה שנים רבות. הפורום מאגד את מרבית החברות המפעילות מחצבות במדינה ושם לו למטרה להבטיח את אספקת חומרי המחצבה הנדרשים למדינה בראייה ארוכת טווח. 

הפורום פועל במטרה לשפר את הסביבה העסקית למפעילי מחצבות בישראל; הבטחת אספקת חומרי מחצבה איכותיים למשק הישראלי בראייה ארוכת טווח, ייזום וקידום תוכניות חציבה לאומיות ומכרזי חציבה וייצוג החברים מול גופי המדינה השונים.

חברי הנהלה מורכבים מנציגי האיגודים החברים בחטיבה


יו"ר הפורום: עופר לוסטיג, מנכ"ל מחצבות כפר גלעדי

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורן הרמבם

שם: אורן הרמבם

תפקיד:

מנהל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה

טלפון: 03-5198845
050-7478858