icon
איגוד יצרני הפלסטיק והגומי בישראל

איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי בישראל הינו איגוד המפעלים הגדול והמשפיע ביותר בענף הפלסטיק בישראל. האיגוד מקיים שת"פ עם איגוד התעשייה הקיבוצית, מרכז הפלסטיק בשנקר, הרשות לחדשנות, מכון הייצוא וגופים נוספים.

האיגוד פועל במטרה לקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של התעשייה. לייצג את תעשיית הפלסטיק והגומי בפני גורמים ציבוריים ובינלאומיים, לעודד שת"פ עם ארגונים מקבילים בארץ ובעולם. לטפח ולקדם את תדמית תעשיית הפלסטיק והגומי, לעודד ייצוא מוצרי פלסטיק ולקדם הכשרות בתחום.

יו"ר האיגוד: נתן וילנר

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

הראל בן דוד

שם: הראל בן דוד

תפקיד:

ראש תחום פלסטיקה, גומי ואריזות, מנהל המכון הישראלי לאריזה

טלפון: 03-5198801
052-2777781