icon
פורום עיבוד שבבי

לאור ההתפתחות המטאורית של ענף העיבוד השבבי בשנים האחרונות, הוקם פורום המונה כ-50 מפעלים, מהמובילים בתחומם.

בין מטרות הפורום הן:

  • שיפור תדמית ענף העיבוד השבבי
  • קידום נושא החינוך הטכנולוגי
  • הרחבת ההזדמנויות העסקיות לענף
  • קידום נושא הסמכות לתחום תעופה/רכב
  • סיוע בחוק לעידוד השקעות הון

הפורום שם לו למטרה בראש ובראשונה להביא למודעות ציבורית את ענף העיבוד השבבי, על מורכבותו וחשיבותו, כמי שמשמש קבלן משנה מאחורי הקלעים ובפועל מהווה את הפלטפורמה של הייצור עצמו.

לנוכח הגאות המתמשכת בדרישה לפיתוח מוצרים הפורום יעשה כמיטב יכולתו כדי לתת את מלוא הפוקוס לענף ולצרכיו,בדרך לקידומו ולהעמדתו במקום הראוי לו בתעשייה הישראלית.

אנו מזמינים גם אותך להצטרף לפורום זה

אנא פנה אלינו והציעו את השתתפותכם / רעיונות / אתגרים / מידע / הערות וכו' על הענף.

 

.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורן גולן

שם: אורן גולן

תפקיד:

מנהל לקוח

טלפון: 03-5198853
050-9478853