icon
פורום חירום והמשכיות עסקית 

 • מענקים וכלי סיוע לתקופת הקורונה 
   
 • קשר מקצועי עם רח"ל, פיקוד העורף ומשרדי הממשלה.
   
 • ליווי מקצועי בבחינת ההתאמה להגדרת מפעלים חיוניים.
   
 • בניית תוכנית המשכיות עסקית ומוכנות לחירום פנים מפעלית.
   
 • ליווי מקצועי בהגשת וקבלת פיצויים בגין נזק עקיף לאור סבבי לחימה ו/או מלחמה ו/או אפידמיולוגי.
   
 • מתן מענה בסבבי לחימה ומשברים באמצעות הפעלת חדר מצב לתעשייה. 

למעבר  'לחדר המצב'

יו"ר הפורום, ליאור לוי

מנהלי הפורום: גיל רגב

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

גיל רגב

שם: גיל רגב

תפקיד:

מנהל לקוח, ראש מטה חירום, מנהל חדר מצב - התאחדות התעשיינים

טלפון: 03-5198843
050-9478743