icon
פורום חדשנות

מהירות ההתפתחות הטכנולוגית, כניסת הדיגיטציה והטמעת טכנולוגיות הייצור המתקדם לצד הדינמיות ומהירות השינוי בשווקים הבינלאומיים והתגברות התחרות, מהווים כר פורה להזדמנויות לצד אתגרים וחוסר וודאות לתעשייה הישראלית, בדגש על החברות הקטנות והבינוניות.

מרכיב השינוי המשמעותי הינו פיצוח ה-DNA להובלת תהליכי חדשנות, מחקר ופיתוח, וחיבור מיטבי בין חברות התעשייה לבין הסטרטאפים ולהפוך  מ-STATRUP NATION ל-Innovation nation.
בין היתר, על ידי התבססות על תהליכי OPEN INNOVATION אשר שמים דגש על שיתופי פעולה בתחומי החדשנות עם חברות וגופים נוספים מחוץ לסביבתה הטבעית של החברה.

לאור זאת, מקימה התאחדות התעשיינים בשיתוף חברות התעשייה והעסקים הגדולים את פורום מנהלי החדשנות בתעשייה.

החזון
רשת אקטיבית, מקצועית ופעילה להעצמת תהליכי מו"פ וחדשנות בקרב התעשייה הקטנה והבינונית , הובלת תהליכי Open Innovation, וחיבור בין סטרטאפים לתעשייה – הן ברמת הארגון והן ברמה הלאומית.

מטרות

  • בניית רשת מגוונת אשר תורכב ממנהלי החדשנות בקרב חברות תעשייה, היי-טק, מסחר ומגזר ציבורי, בשילוב בין חברות קטנות, בינוניות וגדולות.  
  • פלטפורמה ל-Networking עם אנשי קהילת החדשנות בתעשייה וההייטק.
  • יצירת שיתופי פעולה לקידום צרכי המו"פ והחדשנות: אקדמיה, משרדי הממשלה, רשות החדשנות ורשות ההשקעות לפיתוח התעשייה.
  • מפגשים והחלפת ידע עם בכירים ומובילי דעה.
  • הידוק קשרים בינלאומיים עם ארגונים דומים בעולם.


יושב ראש פורום חדשנות: מר אלי אברמוב, דירקטור חיפה כימיקלים בע"מ

מנהל פורום חדשנות: אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתחאדות התעשיינים.

רכז הפורום: אורי זלינגר,כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות:

052-8742077 | oris@industry.org.il

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אלעד נצר

שם: אלעד נצר

תפקיד:

מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

טלפון: 03-5198739
050-7194700