icon
ועדת חינוך, הכשרה ותעסוקה

ועדת חינוך, הכשרה ותעסוקה של התאחדות התעשיינים הנה ועדה מקצועית התומכת ומסייעת בגיבוש המלצות בתחומי חינוך טכנולוגי, הכשרה מקצועית ותעסוקת עובדים בתעשייה הישראלית ומייצגת את מדיניות התאחדות התעשיינים בתחומים אלה. הוועדה מונה 13 חברים (כולל היו"ר), אשר משמשים כמנכ"לים וחברי הנהלה בכירים בחברות, ואשר מייצגים את התעשייה בישראל על כלל ענפיה. 

יו"ר הועדה: הנרי צימרמן, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת טרלידור.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורית רמון

שם: אורית רמון

תפקיד:

מנהלת אגף חינוך, הכשרה ותעסוקה

טלפון: 03-5198746
054-8181371