icon
ועדת תקינה

ועדת התקינה בהתאחדות התעשיינים, מורכבת מחברים ממפעלי התעשייה בענפים השונים.

הועדה פועלת לקדם את האינטרסים של התעשיינים במרחב התקינה.  הוועדה אחראית בין היתר לגיבוש עמדת ההתאחדות בנושאי מאקרו ומארחת בישיבותיה פונקציונרים בכירים מתחום התקינה ממשרד הכלכלה והתעשייה ומכון התקנים.

יו"ר הוועדה: מר שמואל שטרנשוס, מנכ"ל מולטילוק בע"מ

 

 

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עו"ד אייל פרובלר

שם: עו"ד אייל פרובלר

תפקיד:

יועץ משפטי , ממונה משפט ורגולציה

טלפון: 03-5198835