יום עיון היערכות להכנת תקציב שנתי 2018 - 26.9.17

הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, השכר ושערי החליפין, כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה.
מטרות יום העיון : הצגת תחזיות ומגמות לקראת שנת 2018 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.