יום עיון בנושא התמודדות מעשית עם דרישות כבאות אש - 07.11.2017

מטרת יום העיון: הצגת תקנות התכנון והבניה והשלכותיהן על היבטי בטיחות אש במפעלים; הקניית כלים מעשיים למענה לדרישות רשויות הכבאות בביקורות השנתיות מטעמן.