מערכת שער עולמי וגורם כלכלי מאושר 14.11.17

יום העיון התקיים במרכז הכנסים נמל אשדוד ועסק בנושאי:
"שער עולמי" – מערכת שמהווה בסיס למערך סחר החוץ של מדינת ישראל תוך פישוט הליכי הסחר, והתאמתם לסטנדרטים הגלובליים הצפויים
"גורם כלכלי מאושר" (AEO) - תכנית וולונטרית לפישוט והקלה על תהליכי הסחר הבין-לאומיים ולאבטחת שרשרת הסחר, אומצה ומנוהלת בישראל על ידי מינהל המכס.