יום עיון ביטוח אשראי 15.11.17

במסגרת עסקת אשראי נדרשות בדיקות הכוללות את כושר הפירעון של הקונה, רמת הסיכון של מדינת היעד והתאמת גובה האשראי להיקף הפעילות. ניתוח חייבים וביטוח אשראי בהיבטיו השונים יכול למזער נזקים ולהפחית את רמת הסיכון שאליו נחשף העסק בהתנהלותו השוטפת אל מול לקוחותיו.