יום סיור בהר חוצבים למר משה לאון, חבר מועצת העיר ירושלים

התקיים סיור במפעלי תעשיה בהר חוצבים - טבע, מובילאיי, אופיר אופטרוניקה.

במהלך יום הסיור נפגש מר משה לאון עם תעשייני הר חוצבים במטרה להעלות בפניו את האתגרים וההתמודדויות של המפעלים באזור התעשיה.