יום עיון: בטיחות בעבודה - אחריות פלילית ואזרחית - 21.11.17

עם פרסומן של התקנות החדשות בנושא ניהול הבטיחות חל שינוי מקיף באחריותם של מנכ"לים ומנהלי מפעלים בנושאי ניהול הבטיחות.
רבים ממנהלים אלו כלל אינם מודעים לאחריותם בנושאי בטיחות ומופתעים בדיעבד כאשר 
הם נתבעים אישית בעקבות תאונה חמורה במפעלם.

מטרת יום העיון: העלאת המודעות להשלכות המשפטיות אישיות על מנהלי המפעלים והקניית כלים להתמודדות יעילה עם הדרישות החוקיות בנושא הבטיחות בארגונם.