קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה: 27.12.17

הקורס מטפל באופן נרחב בנושאי הליבה
שסמנכ"ל הכספים בחברה תעשייתית נדרשים להם, כגון: נושאי מיסוי, תמריצים
ממשלתיים, גיוס הון ועבודה מול הבנקים,גידור חשיפות מט"ח, היבטי ביטוח, סחר בינלאומי, ועוד.