מפגש נטוורקינג שושלת מינג לינג - 31.01.18

מטרת המפגש איתור שתופי פעולה ומידע על השוק הסיני 
מאנשי עסקים הפועלים בשוק הסיני