ביקור ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת בא.ת. עטרות + פגישה עם תעשייני האזור - 06.02.18