ביקור ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת בא.ת. הר חוצבים + פגישה עם תעשייני האזור - 06.02.18