קורס דירקטורים מתקדם לבכירים בתעשייה מחזור 9 27.11.17-12.02.18

חברות בדירקטוריון של חברה תעשייתית נושאת עמה אתגרים ייחודיים ואחריות רבה. דירקטור בתעשייה נדרש להיות בעל ידע ייחודי ומקצועי,מיומנות גבוהה, ולהפעיל שיקול דעת רב בכל פעולה או החלטה.מטרות הקורס:
-הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים לתעשייה
-הענקת כלים יישומיים להתמודדות עם סוגיות ונושאים מעולמו של הדירקטור
-פיתוח יכולות ומיומנויות ניהול מתקדמות
-הכרת הדרישות הרגולטוריות החדשות והתעדכנות במגמות המתפתחות