יום עיון: פתרונות בנושא חשמל לתעשייה- "מונה נטו": 13.02.18

הסדרת מונה נטו עוסקת בחיבור מערכת סולארית למבנה המחובר לרשת החשמל.
ההסדרה מאפשרת לתעשייה חיסכון בעלויות החשמל, וכן קיזוז עודפים בהתחשבנות
מול חברת החשמל.
מטרת יום העיון: הצגת פוטנציאל הסדרת מונה נטו למפעלי התעשייה תוך הצגה פרקטית של ההיבטים הכלכליים, המשפטיים והמימוניים.