יום עיון: הפחת תשלומי המיסוי העירוני 05.03.18

רשויות מקומיות רבות, בכל רחבי הארץ, נוהגות לבצע סקרי מדידה ובדיקה, שבעקבותיהם נשלחים חיובי ארנונה,
בחלקם רטרואקטיביים, בהיקפים משמעותיים. בחודשים האחרונים, אנו עדים לגל מחודש של חיובים, והפעם
גם בתחום האגרות וההיטלים המקומיים (ביוב, מדרכות, הנחת צנרת וכד').
מטרת יום העיון: הצגת טכניקות ודרכי טיפול יעילות בהפחתת דרישות לתשלום ארנונה, היטלים ואגרות מים
וביוב של מפעלים ועסקים סקירת הדרכים להתמודד עם דרישות תשלום רטרואקטיביות בתחום המיסוי
המוניציפאלי.