סדנה מקצועית בנושא מסלול מענקים :06.03.18-13.03.18

הרשות להשקעות והתאחדות התעשיינים קיימה סדנה מעשית במכללת ארז להגשת בקשה לאישור
תוכנית השקעות, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.
מטרת הסדנה: הנגשת המידע והקריטריונים בהגשת הבקשה לתוכנית מאושרת, הענקת כלים יישומיים ומעשיים תוך
הצגת הדגשים בהליך הבקשה. הסדנה משלבת בין ידע ותרגול אישי בכיתת מחשבים.