יום עיון לפורום מנהלי משאבי אנוש בחברות ההיי-טק 21/03/2018

על שעות גמישות 
על שעות עבודה מהבית 
על שעות טיסה, ועוד 
יום העיון עסק בחוק שעות עבודה ומנוחה ובפתרונות לדילמות השונות העולות ממנו: מהעסקה
בשעות גמישות דרך עבודה מהבית ועד שעות טיסה; בגיוון תעסוקתי, ומה מרוויח המעסיק
מהכלה ארגונית אשר מקדמת שונות; כמו כן, בעצות פרקטיות להתמודדות עם ההלכות
המשפטיות החדשות מהשנה האחרונה.