יום עיון חוזים ומכרזים הליך הגשת בקשה 17.05.18

החוק בישראל מחייב ארגונים רבים לערוך מכרז ציבורי לצורך התקשרות חוזית לאספקת מוצרים או שירותים.
בעלי עסקים רבים מתמודדים עם הליך הגשת בקשה למכרז מבלי לאמוד את תוצאותיו, היכולות להוביל לרווחים
או להפסדים משמעותיים.
ביום העיון נציג כיצד לעמוד בתנאי המכרז, כיצד להתמודד עם ההיבטים הכלכליים והמשפטיים הנגזרים מהליך
הגשת הבקשה וכיצד להתנהל במקרה של שינוי התנאים בחוזה המכרז.