סמינר מקצועי GDPR שהתקיים בתאריך 18.06.18

GDPR - General Data Protection Regulation- ב 25- במאי, 2018 נכנסה לתוקפה באיחוד האירופאי רגולציית
אשר מסדירה את חוקי הגנת הפרטיות של אזרחי האיחוד.
ההשלכות על היצואן הישראלי הינן מרחיקות לכת, כל עוד זה מחזיק או מעבד מידע של אזרחי האיחוד בעת אספקת
שירות או מוצר. חברות ישראליות שאינן בתחולת החוק באופן משפטי ישיר, צפויות להיתקל בדרישות מצד השותפים
האירופאיים לעמוד בסעיפי הרגולציה כתנאי לעשיית עסקים.
אנו מזמינים אתכם להגיע וללמוד, בהזדמנות חד פעמית, מאחד הבכירים בנושא בנציבות האיחוד, אשר היה בין
ואחראי לאימוצה. ההרצאה תתמקד בסעיפי הרגולציה המרכזיים, תהליך GDPR- מובילי תהליך יצירת רגולציית ה
ההטמעה וההשלכות, וכל זאת בדגש מיוחד על חברות ישראליות אשר להן פעילות מסחרית עם האיחוד האירופאי.