יום עיון כלים להתמודדות עם מיסוי בינלאומי והרפורמה של טראמפ 20.06.18

דיוני ארגון ה- OECD בנושא שחיקת בסיס המס, הסטת רווחים (Base Erosion and Profit Shifting - (BEPS והפרסומים האחרונים של טיוטות לדיון בנושא, מצביעים על מהפכה בפרשנות עקרונות המיסוי הבינלאומי ודרישות תיעוד מחירי העברה. יחד עם זאת, היקף השינוי טרם התברר, עניין המקשה על החברות הרב - לאומיות לתכנן את אסטרטגיות המס שלהן, כאשר ברקע, השפעת מדיניות הרפורמה של טראמפ אשר החלה לתת אותותיה ותשפיע על הכלכלה העולמית ועל ישראל בפרט.
מטרת יום העיון : הצגת מדיניות ה - BEPS ומדיניות רשות המסים הישראלית מול השינויים הצפויים, מתן כלים מעשיים להתמודדות נכונה עם סוגיית מחירי העברה תוך סקירת ההתפתחויות החקיקתיות האחרונות בעולם וההשלכות על המיסוי בישראל.