יום עיון: רגולציה בתחום כיבוי אש 15.07.18

במסגרת יום העיון נסקרו  עיקרי השינויים בתחום הרגולציה של הרשות הארצית לכבאות והצלה,
ונערך  דיון פתוח עם בכירי נציגי הרשות, להצגת בעיות התעשיינים בתחום כיבוי האש.