מפגש ראשון בקורס נאמן בטיחות בתעשייה 08.10.18

היום התקיים מפגש ראשון בקורס נאמן בטיחות בתעשייה וחבר בוועדת בטיחות
בשיתוף המוסד לבטיחות וגההות
מאות תאונות עבודה ברצפת ייצור ואתרי בנייה בדרגות פציעה שונות מתרחשות מידי שנה בחברות, מפעלי
תעשייה ועסקים. בכוחנו לצמצם תופעה זו באמצעות יותר הכשרות לכללי בטיחות בסיסיים, בהתאם
לדרישות חוק ארגון על העבודה. מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר, תוקם בו ועדת בטיחות.