יום עיון בנושא רישוי עסקים 18.10.18

בחודש יולי אושרה הרפורמה בנושא רישוי עסקים אשר מטרתה הפחתת רגולציה בתחום רישוי
העסקים אשר מהווה חסם מרכזי עבור התעשיינים.
בין המרצים השתתפו 
ד"ר רון תומר, בעלים אוניפארם, יו"ר ועדת כלכלה ורגולציה וחבר נשיאות בהתאחדות התעשיינים
ח"כ יואב קיש, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת
מר עמיחי פישר, אגף לתכנון מדיניות, משרד רוה"מ
עמית נישרי, מנכ"ל א.לאפיס, שרותי תכנון ורישוי
גב' חוה מונדרוביץ, מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים
מר נפתלי קאיקוב, יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים בישראל