יום עיון בנושא לוגיסטיקה עלויות ורגולציה בשרשרת הלוגיסטיקה 06.11.18

מרבית מהסחורות במשק הישראלי משונעות באמצעות נמלי הים, כאשר לתהליך השינוע הימי היבטים
רבים ומורכבים. הבנה מעמיקה של תהליך השינוע הימי עשויה לחסוך לעסק כסף רב ולשפר את
ההתמודדות של העסק עם הליכי השינוע הימי. ביום עיון זה ננסה לשפר את ההכרה של תהליך השינוע הימי
בעזרת הרצאות של אנשי מפתח בתחום התובלה הימית.
קהל היעד: מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי תחומי יבוא ויצוא, אחראי תחום לוגיסטיקה במפעלי תעשייה.