האתגרים בהתפתחות אישית של מנכ"ל- 20.2.19

לדבר על "בדידות אישית ומקצועית בתעשייה". 58 מנכ"לים ומנהלים בכירים מאזור הצפון השתתפו במפגש על האתגרים בהתפתחות אישית של מנכ"ל בתעשייה.