קול קורא – סוק (SOC) תעשייתי


אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לסוק (SOC) התעשייתי המשותף למערך הסייבר הלאומי ויחידת הסייבר בתעשייה של המשרד להגנת הסביבה.

1. החיבור לסוק צפוי להגביר את חוסן הסייבר של המפעל.

2. הסוק התעשייתי הינו חלק ממתחם הסוקים של משרדי הממשלה במסגרתו מתקיימים שיתופי תובנות בין הסוקים השונים ובין מדינות.

3. בשלב זה אין עלויות לקבלת שירותי הסוק. למעשה העלות היחידה של המפעל היא בכח-אדם לביצוע החיבור הראשוני.

4. ההצטרפות הינה וולונטרית ולא חובה רגולטורית.

5. זוהי הזמנה לסבב השני של הצטרפות מפעלים לסוק (אחרי סבב ראשון באפריל 2023)

**מפעלים המעוניינים להתחבר לסוק נא ליצור קשר עם עתר חייק במייל, atarh@industry.org.il

פרטי המפעלים המעוניינים יועברו ליחידת הסייבר בתעשייה של המשרד להגנת הסביבה ויבדקו לפי קריטריונים מסוימים לפני חיבורם לסוק.