וובינר - עיצומים כספיים בגין הפרה על חוק המזון

וובינר עיצומים כספים על הפרת חקיקת המזון במסגרת חוק ההגנה על בריאות הציבור, התשע"ו -2015, החומרה הענישה לעוסקים במזון (יצרנים, יבואנים ומשווקים) וכן ניתנה הסמכות לשירות המזון הארצי, להטיל עיצומים כספיים, במקרים מתאימים, במטרה לעודד את הציות לחוק ולמנוע את הפרתו. ביום חמישי ה- 7.3.24 החל מהשעה 10:00 נקיים וובינר בנושא בהשתתפות משרד הבריאות.

סדר יום:

 

10:00 - 10:30 - שירלי דראי לאסט, משרד הבריאות

10:30 - 11:00 - עו"ד גיל נדל , ראש תחום יבוא , יצוא וסחר בינלאומי
סגן ראש מחלקת מיסים, גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

להרשמה ופרטים נוספים לחץ.י כאן