שלח לחבר

מינהל הרכש מעודד ספקים חדשים להירשם לפטור המרכזי