שלח לחבר

אין שינוי בתקנות לשעת חירום בנושא ההנחיות לתעשייה