שלח לחבר

עדכון ההנחיה בנוגע לביצוע חיטוי כנגד וירוס הקורונה ע"י קבלנים