שלח לחבר

בעקבות פעילות ההתאחדות להגדלת גובה ערבות המדינה בקרנות ההלוואות, אושר המסלול החדש לעסקים בסיכון מוגבר.