שלח לחבר

עדכון החלטות קבינט הקורונה בעניין הגעת אזרחים זרים לישראל