טיפול בקרקעות

בשנת 2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה את מדיניותו בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע. תחום זה נמצא בתהליכי חקיקה בשנים האחרונות, ומפעלים נדרשים ליישום הוראות המדיניות באמצעות תקנות והיתרים שונים (כגון היתר רעלים, הוראות משלימות להיתר הפליטה לאוויר...).
להנחיות לביצוע סקר גז אקטיבי : 
- הבהרה לציבור – הנחיות לביצוע סקר גז אקטיבי - לחצו כאן >>
- הנחיות מקצועיות לסקר גז אקטיבי - לחצו כאן >>
- סיכום הערות הציבור - לחצו כאן >>