מענקים לצרכני גז טבעי מרוחקים - חוזר 2017/16

לכבוד 
המנהל /ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי

הנדון: מענקים לצרכני גז טבעי מרוחקים

1. כחלק מפעילות התאחדות התעשיינים בכדי לעזור למפעלים להתחבר לרשת החלוקה של הגז הטבעי, השבוע פרסם משרד האנרגיה מכרז, המאפשר לצרכנים מרוחקים להתחבר בקלות רבה יותר למערכות חלוקת הגז הטבעי. במסגרת המכרז יינתנו מענקים שיבטלו בעבור הצרכנים העתידיים את תוספת התשלום שהיו נאלצים לשלם כ"תוספת דמי חיבור לצרכן מרוחק". סך המענקים יעמוד בשלב הראשון על 40 מיליון שקל, כאשר משרד האנרגיה יבחן את האפשרות להגדילו ב 40 מיליון שקלים נוספים.

2. הבקשה למענק תוגש על ידי בעל רישיון החלוקה עבור מקטע שעתיד לחבר צרכן או קבוצת צרכנים לרשת חלוקה. היקף הצריכה השנתית של הצרכן המרוחק או ההיקף המצטבר של כלל הצרכנים בקבוצת צרכנים מרוחקים, שעתידים להתחבר למקטע החלוקה, יעמוד לכל הפחות על 150,000 מ"ק, לכל ק"מ קו חלוקה.

3. המענקים צפויים לקדם את רשת החלוקה בלמעלה ממאה קילומטרים לעבר הצרכנים המרוחקים. 

4. בכל שאלה בנושא אתם מוזמנים לפנות לאגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, לאלעד נצר בפלאפון 050-7194700 דוא"ל: elad@industry.org.il


בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל  מענקים לצרכני גז טבעי מרוחקים - חוזר 2017/16