הבהרה בדבר מועד כניסה לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
ו/או מנהלי כספים, חשבי שכר 
ו/או מנהל/ת משאבי אנוש

 

חברים שלום,

הנדון: הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של ההסכם לקיצור שבוע העבודה

כידוע ביום 29.3.17 נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הסכם לקיצור שבוע העבודה מ- 43 שעות ל-42 שעות ושינוי הסדרי עבודה בלילה.

כניסת ההסכם לתוקף הותנתה בביצוע שינויים נדרשים בדין (הוצאת צווים ואישורים שבסמכות שר העבודה להגדלת תדירות העבודה בלילה והגדלת מכסות עבודה בשעות נוספות) וכן במתן צו הרחבה אשר יחיל את הוראות ההסכם על כלל המשק, לפי המאוחר ביניהם.

נבקש להבהיר כי לאור אי קיום התנאים האמורים ההסכם לאייכנס לתוקפו ביום 1.7.17.

הודעה על כניסה לתוקף של ההסכם וצו ההרחבה תפורסם בנפרד.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13