הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11

לכבוד 
המנהל /ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי

הנדון: הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת

אני שמח לבשר שבתום פעילות ממושכת, שניהלנו בשנים האחרונות מול משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה, פורסמו השבוע תקנות יצואן עקיף בנוסח מעודכן, הכולל הקלות ליצואנים העקיפים.

כידוע, יצואנים עקיפים, זכאים אף הם ליהנות ממס החברות המופחת, מתוקף החוק לעידוד השקעות הון (שיעור המס המופחת כיום הינו 16% במרכז הארץ ו-7.5% באזור פיתוח א, במקום 24%). זאת, בהתאם לעמידה בתנאי הסף שנקבעו בתקנות.

לאורך השנים, מפעלים רבים נתקלו בקושי לממש הטבה זו, בעיקר בשל הקושי להשיג את האישורים הנדרשים מהיצואן הישיר.

בהמשך לפעילותינו הנמרצת, בוצעו כמה תיקונים והקלות בתקנות.

עיקרי השינויים בתקנות:
1. האישור שניתן מהיצואן הישיר, יכול להיות חתום גם ע"י נושא משרה בלבד מהיצואן הישיר (כגון: מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בוטל הצורך בחתימה של רואה חשבון חיצוני של היצואן הישיר.
2. הוגדרו לוחות זמנים מחייבים להעברת האישור הנדרש מהיצואן הישיר ליצואן העקיף. 
3. סף מחזור המכירות המינימאלי לכניסה לתחולת התקנות, לחברות שאינן באזור פיתוח א, הופחת ל-15 מיליון ש"ח במקום 20 מיליון ש"ח עד כה. הדבר יאפשר לחברות נוספות ליהנות מהטבת המס המופחת.

אני משוכנע ששינויים אלה, יקלו על היצואנים העקיפים לממש את הטבת מס, יאפשר למפעלים קטנים ובינוניים נוספים ליהנות ממס חברות מופחת, דבר שישפר את כושר התחרות שלהם.

ברצוני להודות לנחום איצקוביץ מנהל רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, ולרשות המסים, על ההירתמות לפיתרון הבעיה.

אנו נמשיך לפעול לשם שיפור הסביבה העסקית של התעשייה.

לנוסח המלא והמעודכן של התקנות לחצו כאן.

לפרטים נוספים וייעוץ בנושא תקנות יצואן עקיף והחוק לעידוד השקעות הון, ניתן לפנות אל אורן הרמבם, מנהל היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים, oren@industry.org.il, 03-5198806/7.

בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל

 

 הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11