כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9

לכבוד

המנהל /ת הכללי/ת

נכבדי/תי

התאחדות התעשיינים, מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) בשיתוף אגף הרכש בחברת החשמל לישראל

מזמינים אתכם לכנס ספקים בנושא

העמקת שיתוף הפעולה עם חברת החשמל והרחבת מעגל הספקים מול התעשייה המקומית

הכנס ייערך בתאריך 26.6.2017 בחיפה, ברחוב נתיב האור 1

בניין המשרדי הראשי של חברת חשמל

התאחדות התעשיינים בישראל מטה מיוצר בישראל כחול לבן, מעודד חברות ממשלתיות להגדיל ולבצע רכש מהתעשייה המקומית .המפגש הראשון בעידוד התעשייה המקומית מתקיים עם חברת החשמל לישראל שרכישות אגף הרכש נאמדות במעל 2 מיליארד ש"ח ללא פרויקטים מיוחדים וקניות גומלין.

מטרות הכנס הן שיפור הקשר עם התעשייה המקומית בממשק הרכש וההנדסה עם חברת החשמל לישראל, לעודד גידול ברכישת המוצרים והשירותים מתוך התעשייה המקומית, כמו גם בנושאים מקצועיים והנדסיים, כאשר הדגש הוא שיפור הממשק העסקי עם חברת החשמל ומציאת כיווני פעולה חדשים לשיפור ההתקשרות בין חברת החשמל  למפעלי התעשייה המקומיים.

אגף הרכש בחברת החשמל עובר בימים אלו שינוי חשיבתי ואנו מזמינים את ענפי התעשייה השונים להכרות והעמקת הקשר מול נציגי הרכש וההנדסה.

* במידה וישנם מפעלים שמעוניינים לפגוש את נציגי הרכש אנא מלאו זאת בהרשמה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה "מיוצר בישראל" (כחול לבן) בהתאחדות התעשיינים בטלפון 03-5198845/6 איריס גור, עדי שאולי

אני תקווה כי אכן מפגש ספקים זה יניב פירות למפעלים ועל חשיבות הממשק עם חברת החשמל ושאר החברות הממשלתיות שאנו פועלים מולם לעידוד הרכש המקומי

 

בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9
 הזמנה ורישום לכנס ספקים בנושא העמקת שיתוף הפעולה עם חברת החשמל והרחבת מעגל הספקים מול התעשייה המקומית