הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8

לכבוד 
המנהל /ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי

הנדון: הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות

בעקבות פניות של תעשיינים, אבקש להבהיר כי שעות העבודה בהתאחדות לא צומצמו ונהפוך הוא- שעות המענה במשרדים הורחבו. זאת, לצד מתן גמישות למנהלי המחלקות לנהל את שעות העבודה בצורה גמישה יותר שתתן מענה לצרכי הפרט ולאיזון בין העבודה והפנאי. כך, עובדים יוכלו לצאת מוקדם יותר בחלק מהימים, ולהשלים את שעות העבודה בימים אחרים, תוך שמירה על מסגרת השעות הקבועה בחוק ובהסכמים האישיים. בהזדמנות זו אעדכן על הקמת צוות מקצועי של ההתאחדות וההסתדרות, אשר מטרתו בחינת שינויים בתעשייה במבנה ההעסקה. זאת בכדי לאפשר גמישות העסקה גדולה יותר, לטובת המעסיקים והמועסקים גם יחד ובכלל זה שעות גמישות.

להלן הבהרות בנוגע לשירות לחברים -

1. שעות מתן המענה במשרדי האיגודים, האגפים והמרחבים הורחבו והן מעתה החל מהשעה 7:45 ועד השעה 17:00.

2. זמינות מנהלי היחידות, מנהלי הלקוח ומומחי ההתאחדות לנושאים השונים אינה מוגבלת לשעות אלו והחברים מוזמנים לפנות בכל שעות היממה באמצעות המייל והסלולרי (מצ"ב רשימת אנשי קשר לנוחותכם).

3. ישיבות פורומים, הנהלות, ועדות ודיונים עם חברי ההתאחדות ייקבעו על פי נוחות החברים ללא מגבלות.

4. כאמור, מטרת השינויים הנה מתן גמישות להורים לילדים, תוך התאמת מענה הארגון לעידן הדיגיטלי, לצד שיפור השירות לחברים.

לעדכונים נוספים, הרשמו לפייסבוק ההתאחדותי https://www.facebook.com/Manufactures.Association.of.Israel/

בברכה,

רובי גינל
מנכ"ל הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8