הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4

לכבוד 
המנהל/ת הכללי/ת

הנדון: הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה

1. אנו שמחים לעדכן, כי בעקבות סיכום בין שר האוצר ונשיא התאחדות התעשיינים, היום אושרה החלטת ממשלה בדבר הקצאה מיידית של עובדים פלשתינאים לענף התעשייה. זאת, בהמשך להחלטת ממשלה מיום 18.12.16, עליה הודענו בחוזר מיום 9.1.17.

2. לצורך קבלת היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף התעשייה, להלן קישור למדריך בנושא זה של רשות האוכלוסין וההגירה, הכולל הסבר וגם טופס בקשה להעסקה  כאמור.https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016

3. לפרטים וסיוע ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 03-5198819 או בדוא"ל avivak@industry.org.il.

 

בברכה,
מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף


 הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4