8.3.2018 - סמינר רגולציית REACH

סמינר מורחב בנושא רגולציית REACH  נערך בהתאחדות התעשיינים בשיתוף  עם שגרירות האיחוד האירופאי ומשרד הכלכלה והתעשייה.

רגולציית ה REACH נכנסה בהדרגה באירופה, במסגרתה החל מיוני 2018  ניתן יהיה לייצא כימיקלים לאירופה או מוצרים המכילים כימיקלים רק במידה והחברה המייצאת עומדת בדרישות הרגולציה.

בסמינר הוצגו עיקרי הרגולצייה והדרישות מהתעשייה הישראלית לעמידה ברגולציית האיחוד האירופאי.