משלחת יצרני הגומי בהודו

פרסום של משלחת שיצאה להודו בחודש פברואר איגוד בניוזלטר של שגרירות הודו 

למיידעון לחץ כאן