מפגש - כשקלינטק פוגש מזון - 5.7.2018

בתאריך ה- 5.7.2018 בין השעות 8:30-13:00 יתקיים מפגש מקצועי חשוב ומעניין להצגת פתרונות קלינטק לשיפור הביצועים הסביבתיים של חברות מזון ולייעול בצריכת המשאבים במפעל.

במהלך המפגש יוצגו פתרונות רלוונטיים ויתקיים מפגש עם ספקי פתרונות במסגרת חופשית.

לפרטים והרשמה, לחצו כאן >>
**למצגות מיום העיון, לחצו כאן >>